-Certificados de instalacións eléctricas.

-Montaxes eléctricos tanto en reforma como en obra nova.

-Instalación de cable de datos e voz estructurado.

– Automatización

-Porteiros electrónicos.

-Instalación de paneles solares fotovoltaicos.

-Instalación de cargadores para vehículos eléctricos.